Address :
20, Hira Bagh
Sawai Ram Singh Road,
Jaipur (RJ) Pin :302004
Tel : 0141-2560373
E-mail : jaipurkathakkendra[at]gmail[dot]com